sahabe

          ––––•(-•SAHABE•-)•––––

Sahabe, O’na olan yakınlığın yeryüzünün bütün nimetlerinden daha hayırlı olduğunun bilincinde olan ve Hz. Peygamber’i görmüş, O’na inanmış ve Müslüman olarak vefat etmiş şanslı kişilerdir. Peygamber’den gördükleri fiilleri, işittikleri sözleri tüm zamanlara taşımakta etkin rol oynamışlardır. Onbeş asırdan beri peygamber’in bir söz veya fiilini aktaran herkes Peygamber’le birlikte onların da adını anmış ve milyonlarca insan dualarında onlara da yer vermiştir. Sahabe Hz. Peygamber’in yörüngesinde onun merhamet ve sevgi ile kuşatılmış çekim alanında hafızalarıyla sırladıkları aynalarla O’nun nurunu yansıtmaya çalışmışlardır. İslâm’ı din olarak seçtikleri ilk andan itibaren Hz. Peygamber’e sonsuz bir inançla bağlanmışlar, kabul ettikleri yeni dinin gereklerini tam bir teslimiyetle yerine getirmişlerdir. İslâm’ın yücelmesi ve bütün insanlara ulaşması uğruna büyük fedakârlıklarda bulunmuşlardır. Bu fedakârlıkları ve örnek davranışları sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm onlardan övgü ile bahsetmektedir