Islamic Theme - IQRAA

Pillars of Islam

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Kalma

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Salat

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Zakāt

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Fasting

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Hajj

Fusce sit amet orci quis arcu vestibulum vestibulum sed ut felis. Phasellus in risus quis lectus iaculis vulputate id quis nisl.

View More...

Muslims Festivals  

Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.

View More...

Ramadan Kareem  

Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.

Eid-ul-fitar  

Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.

Eid-ul-Azha  

Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non fringilla.

Custom FeaturesView More... 

  • Quran Program
  • Belief
  • Hadeeth

1 : Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

2 : Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

3 : Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type.

Gallery 

Articles 

Attributes of Allah

eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsu eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non gilla.

eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros, eget ultricies eros. Aliquam ipsu. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non gilla.

eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non gilla.

eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tinci, eget ultricies eros. Aliquam ipsudunt fringilla.Maecenas laoreet lectus est, eget ultricies eros. Aliquam ipsum nunc, tincidunt non gilla.

Newsletter sign up

EZANTR | İMAN | İBADET | NAMAZ | AHLAK

Musikide

               ––––•(-•Musikide•-)•––––

Âlemlerin Rabbi Allah'a (cc) hamd, O'nun Rasûlü, sevgilisi, kâinâtı O'nun aşkına yarattığı, varlık sebebimiz, sevgililer sevgilisi, güzeller güzeli, biricik önderimiz, Efendimiz (sav) hazretlerine sonsuz salât ü selâmlar eder, şefâatini dileriz.

Asr-ı saâdetten itibâren yayılmaya başlayan İslam, ulaştığı yerlerin kültürleriyle mezc olarak, edebiyattan  mûsikîye, hüsn-i  hattan mîmârîye bütün sanatlarda medeniyet oluşturmuştur.

Aslında bu sanatların hepsi Allah ve Efendimiz (sav)'in aşkıyla gelişme göstermiş, bu sayede ölümsüz eserler meydana gelmiştir.

Kur'ân-ı Kerim'deki "Allah ve melekleri peygambere salât ederler. Ey îmân edenler, siz de ona teslimiyetle salât ve selâm ediniz."  buyruğu ve bu mânâda başka âyet-i kerîmeler Efendimizin aşkıyla bir çok sanat alanında sayısız eserlerin meydana getirilmesine sebep olmuştur. 

İslam Mûsikîsi de bu vesileyle gelişme göstermiştir. Efendimizin "Kur'ân'ı seslerinizle süsleyiniz." buyruğu ve ezanı sesi güzel olan Hz. Bilâl'e okutması, mûsikî ilminin gelişmesine, bir çok formlar ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Efendimizin çeşitli vesilelerle mûsikîyi teşvik ettiğini, kendisi hakkında söylenen kasîde, gazel, şiirler veya ilâhîleri ve bunları icrâ edenleri taltif ettiğini de biliyoruz. Bunların en bilinen örnekleri Mekke'den Medîne'ye hicreti esnasında  Medîneli hanımların Efendimizi karşılamak için ellerinde deflerle söyledikleri  "Talea'l bedru aleynâ" adlı ilâhî ve Kâ'b bin Züheyr'in yazdığı "Kasîde-i Bürde"dir ki Efendimiz onu taltif için hırkasını çıkarıp vermiş ve bu şiire "Kasîde-i Bürde" "Hırka Kasîdesi" denilmiştir. Onun sevgisini ifade etmede yetersiz kalınacağı düşüncesi gayretleri artırmış ve ölümsüz eserler meydana gelmiştir.

Diğer sanatlarla birlikte İslam Mûsikîsi en gelişmiş çağını Osmanlı Medeniyeti'nde bulmuştur. Dolayısıyla bu mûsikînin Efendimiz (sav)'i  konu edinmiş formları, İslam Edebiyatının Efendimiz (sav)'den bahseden en nâdide eserlerinin, formların özelliklerine göre toplu veya tek icrâcı tarafından icrâ edilmesiyle asırlarca Rasûlullah aşkını kat kat artıran bir unsur olmuştur. Osmanlı coğrafyasının geniş olması hasebiyle Osmanlı Kültüründen etkilenen diğer İslam ülkelerinde de çok mühim eserler yapılmış bilhassa Mısır'da çok önemli icrâcılar gelmiş ve unutulmaz eserler vermişlerdir.

Sitemizin bu bölümünde konusu Hz. Peygamber Efendimiz olan dînî mûsikî formlarından eski ve yeni icrâ örnekleri ve bu formlar hakkında mâlûmât, hattâ mûsikî formu olarak dîni nitelikli olmayan (tekke ve câmî dışında icrâ edilen) fakat mânâ itibâriyle Efendimizden bahsettiği anlaşılan formlardan,  ayrıca halk (folklorik) mûsikîsinde icrâ edilmiş Efendimizi konu edinen eserlerden örnekleri bulacaksınız. Arşiv bölümünde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş büyük icrâcılardan örnekler ve hayatları hakkında kısa mâlûmât bulunacak.  

 

Bugün 181124 ziyaretçi buradaydı.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=